Inne wpisy

Powtórzenie wiadomości i testy uczniowskie

Po przerobionym rozdziale podręcznika w typowym programie zajęć przewiduje się lekcje powtórzeniowe, które mają za zadanie usystematyzować wiedzę i umiejętności naszych podopiecznych oraz uzupełnić ewentualne braki w ich wiedzy. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że podręczniki do języka angielskiego (najczęściej) w sekcji powtórzeniowej zawierają “suchy” zestaw zadań, który każdego ucznia doprowadza do senności i zmęczenia 🙁 A może by  tak zrealizować w trochę inny sposób lekcje powtórzeniowe?

Zgodnie z dewizą

Nauczając, uczymy się.
Seneka Młodszy (ok. 4 p.n.e.–65 n.e.)

zamiast typowej lekcji powtórzeniowej można zachęcić uczniów do uczenia (i testowania) siebie nawzajem, tym samym powierzając uczniom odpowiedzialność za ich naukę, a nauczycielowi dając tylko obowiązek pełnienia pewnego typu nadzoru nad pracą podopiecznych 😉 Rozwiązanie może wydawać się na pierwszy rzut oka ryzykowne i niewykonalne, jednakże jeśli zaufamy naszym uczniom – to być może uda się nam przeprowadzić lekcję, która nie wymaga od nas, nauczycieli, prawie żadnego przygotowania, a wspiera wśród naszych uczniów poczucie autonomii i wpływu na ich proces nauczania.

W niniejszym wpisie chciałbym zaproponować plan dwóch lekcji, które razem stanowią (moim zdaniem) ciekawą alternatywę do typowych lekcji powtórzeniowych realizowanych w szkołach. Miłej lektury! Mam nadzieję, że wykorzystasz moje propozycje w swojej pracy 😉

Lekcja 1: powtórzenie wiadomości

Do lekcji potrzebujesz:

 • brystol (minimalnie 4 arkusze papieru w formacie A2)
 • flamastry (najlepiej różnokolorowe, ale jeśli nie masz – to wystarczy kilka czarnych)

Plan zajęć:

 1. [5 min.]
  Na początku lekcji, omów z klasą jakie zagadnienia / tematy leksykalno-gramatyczne oraz “skillsowe” (mówienie i pisanie) zostały zrealizowane w niedawno ukończonym przez nich rozdziale.
  Wymienione przez uczniów zagadnienia zapisz na tablicy; jeśli trzeba, połącz je w bloki (np. Past Simple i Past Perfect). Pomagaj w przygotowaniu listy w razie potrzeby 🙂
 2. [2 min.]
  Podziel klasę na 4 zespoły, w każdym po 4 osoby.
  Każdej grupie rozdaj 1 arkusz papieru (brystol; A2)
 3. [2 min.]
  Pozwól uczniom wybrać, które z zagadnień (bloków) wymienionych na tablicy chcieliby opracować w formie plakatu, który przygotują na brystolu.
 4. [15 min.]
  Wyznacz uczniom ramę czasową – 15 minut – na przygotowanie plakatu.
  Monitoruj pracę grup i udzielaj niezbędnych wskazówek; jeśli to konieczne, zwracaj uwagę na błędy w plakatach.
 5. [16 min. = 3 minuty na grupę: 2 minuty wystąpienie, 1 min. ocena koleżeńska]
  Poproś każdą grupę o zreferowanie w języku angielskim swojej pracy.
  Po każdej prezentacji poproś wybrane osoby z innych grup (jeden uczeń z każdego zespołu) o ocenienie wystąpienia (co było dobre, co należałoby poprawić).

Lekcja 2: testy uczniowskie

Jedną z rzeczy, które lubię robić ze swoimi uczniami, jest powierzenie im zadania przygotowania testów dla swoich kolegów i koleżanek z klasy 😀 Najczęściej robię taką lekcję zaraz po powtórzeniu wiadomości i, co ważne, w takim wypadku rezygnuję z przeprowadzania mojego sprawdzianu – ale uczniowie otrzymują w takim wypadku dwie oceny kształtujące, o których piszę w ostatnim punkcie 😉

Do lekcji potrzebujesz:

 • kilkanaście pustych kartek A4 (ale możesz też poprosić uczniów o wyrwanie kartek z zeszytu)

Plan zajęć:

 1. [5 min.]
  Na początku lekcji, przypomnij sobie i klasie 🙂 jakie zagadnienia / tematy leksykalno-gramatyczne oraz “skillsowe” (mówienie i pisanie) zostały zrealizowane w niedawno ukończonym przez nich rozdziale.
  Wymienione przez uczniów zagadnienia zapisz na tablicy; jeśli trzeba, połącz je w bloki (np. Past Simple i Past Perfect). Pomagaj w przygotowaniu listy w razie potrzeby 🙂
 2. [2 min.]
  Podziel uczniów na pary.
  Każdej grupie rozdaj jedną kartkę A4 (lub poproś o wyrwanie kartki z zeszytu).
 3. [15 min.]
  Powiedz uczniom, że ich zadaniem będzie przygotowanie kartkówki dla innej pary, która sprawdza zagadnienia opisane na tablicy.
  W trakcie pracy uczniów monitoruj ich starania i udzielaj pomocy lub wskazówek, gdy będą konieczne.
 4. [15 min.]
  Poproś wszystkie pary o podpisanie swoich prac na dole kartki (np. Autorzy: XYZ i ABC] a następnie o przekazanie testu do rozwiązania innym uczniom.
  W czasie, gdy uczniowie rozwiązują otrzymane testy, udzielaj pomocy z odczytaniem niektórych sprawdzianów, jeśli to konieczne 🙂
 5. [8 min.]
  Poproś uczniów rozwiązujących test o podpisanie swoich odpowiedzi na dole kartki (np. Rozwiązywali: CDF i BFG), a następnie o przekazanie prac autorom do sprawdzenia.
  Autorzy będą pytali się Ciebie o pomoc w uznaniu / odrzuceniu niektórych odpowiedzi – pomagaj w ocenie 😉
 6. Jeśli autorzy nie zdążyli sprawdzić powierzonych prac, to jest to ich zadanie domowe. Jeśli udało im się ocenić otrzymane zadania – to poproś o przekazanie ich Tobie. Podczas moich lekcji, te prace mają rezultat w postaci dwóch ocen kształtujących – 1. Ocena dla “autorów” za przygotowany test, 2. Opis, jak dana para “rozwiązujących” poradziła sobie z testem opracowanym przez inny zespół.

PS: Jeśli chcesz, to zamiast typowego testu możesz poprosić uczniów o przygotowanie i rozegranie quizów przygotowanych przez nich w Quizizz – ale pamiętaj, że taka lekcja wymaga uprzedniego założenia przez uczniów konta na tej platformie.

I to właściwie tyle! Dwie nieskomplikowane lekcje, które nie wymagają (prawie) żadnego przygotowania ze strony nauczyciela i które jednocześnie wspierają autonomię procesu uczenia się wśród uczniów.
Mam nadzieję, że zaproponowane przeze mnie rozwiązanie wykorzystasz u siebie w szkole 😉

Wpis powstał w ramach akcji EduWeek #4 – wielkiego wydarzenia, w którym blogerzy publikują różne materiały i wpisy edukacyjne. Motywem przewodnim czwartej edycji są lekcje z minimalnym lub zerowym przygotowaniem 🙂
Zobacz inne wpisy: http://edublogi.pl/eduweek/4

Obrazki pochodzą z bazy clipart-library.com
Udostępnij tego posta dalej!
Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Loading...